שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

לקראת חזרה לשגרה – מה עושים עם דמי האבטלה? ריכוז שאלות ותשובות

כאן תוכלו למצוא תשובות למגוון שאלות הקשורות לחזרה לשגרה ולעבודה (במידה וקיבלתם דמי אבטלה).

במידה והגשתם בקשה לקבלת דמי אבטלה ולא קיבלתם דמי אבטלה או שקיבלתם סכום לא מספק – לחץ כאן לסיוע והכוונה.

במידה ועדיין לא הגשתם תביעה לדמי אבטלה ניתן ללחוץ כאן למידע נוסף.

 

חל"ת – חופשה ללא תשלום 

בתקופה רגילה חל"ת הינה תקופה קצובה בזמן וכרוכה בהסכמת העובד והמעסיק, במהלך החודשיים הראשונים לחל"ת המעסיק ינכה מהעובד תשלומי ביטוח לאומי ויוסיף את חלק המעסיק. בתקופה זו העובד אינו זכאי לדמי אבטלה מביטוח לאומי. בסיום תקופת החל"ת העובד חוזר לעבודתו אצל אותו המעסיק.

לאור משבר הקורונה הוצאה הוראת שעה המעניקה לעובדים בחל"ת דמי אבטלה מביטוח לאומי באופן חריג. חל"ת עפ"י הוראת המעסיק לתקופה קצובה של למעלה מ-30 יום לפחות, מעניקה לעובד זכאות לחתום בלשכה ולהיות זכאי לדמי אבטלה מביטוח לאומי בזמן שהייתו בחופשה. בסיום תקופת החל"ת הקצובה יחזור העובד למקום עבודתו. 

 

כמה זמן יכול להמשך ה"חל"ת" וכמה זמן אני יכול לקבל דמי אבטלה?

הלכה למעשה חל"ת הינו לתקופה קצובה בזמן (אבטלה יכולה להמשך תאורטית לנצח) עד אשר המעסיק שלך מצהיר שהנך מוחזר לעבודה.

מה שלא יכול להמשך לנצח הם דמי האבטלה. כל עוד אין הוראת שעה מיוחדת לעניין זה (וכרגע הוראת השעה לעניין הקורונה הסתיימה), ניתן לקבל דמי אבטלה על פי קריטריונים של גיל, מצב משפחתי ומספר ילדים. מספר ימי האבטלה להם כל אחד זכאי מפורסמים באתר הביטוח הלאומי. תקופת הזכאות לדמי האבטלה.

 

האם צריך להעביר לביטוח לאומי את מכתבי המשך חל"ת?

לא. ממשיכים לקבל דמי אבטלה עד אשר אתה מודיע על חזרה לעבודה , או שהמעסיק מודיע לביטוח לאומי על חזרה לעבודה.

 


מה אם התיאטרון חזר לפעילות, ב14.6, אבל לי לא שובצו הצגות?

כל עוד לא החזירו אותך באופן אישי לעבודה או לחזרות. אתה עדיין בחל"ת ולכן עדיין זכאי לדמי אבטלה.

 

מי מצהיר בפני ביטוח לאומי על השבתי לעבודה? התיאטרון או אני?

על העובד חלה החובה להודיע לביטוח לאומי על סיום תקופת החלת וחזרה לעבודה https://forms.btl.gov.il/Form/DStart/EndHalat. תשלום דמי האבטלה יופסק בהתאם למועד החזרה לעבודה.

 

האם התיאטרון יכול להודיע שהחזיר אותי לעבודה חד צדדית?

מעסיק המבקש מהעובד לחזור לעבודה – העובד חייב לחזור לעבודה, כאשר העבודה היא באותם התנאים כמו לפני החל"ת, עובד שמסרב לחזור לעבודה מכיוון שהוצאה לחל"ת מהווה הרעה בתנאי עבודה, או שהוחזר בתנאים שונים (לצורך העניין, ירידה בכמות ההצגות היא הרעה בתנאי העבודה) רשאי להודיע למעסיק כי אינו מעוניין לחזור לעבודה ולמעשה מתפטר בדין מפוטר.

 

במקרה של עבודה אצל שני מעסיקים או יותר

דמי האבטלה יחושבו לפי הכנסותיך בששת החודשים האחרונים אצל שני המעסיקים או יותר. מדמי האבטלה ינוכו הכנסותיך מהעבודה שבה אתה ממשיך לעבוד. מדי חודש תצטרף לשלוח לביטוח הלאומי את תלוש השכר שלך מהעבודה, כדי שביטוח לאומי יוכל לחשב את דמי האבטלה שמגיעים לך.

 

התחילו לי טפטופי עבודה האם והיכן אני מדווח על חזרה לעבודה?

ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי תמצאו הנחיות ושאלות ותשובות נוספות לעניין

 

הבהרה - האמור במידע ו/או ביעוץ ו/או במסמכים (להלן: "הייעוץ") אשר מעניק שח"ם אינו מהווה תחליף להתייעצות ו/או עבודה מול רואה חשבון/מנהל חשבונות/יועץ מס מטעם השכיר ואינו מהווה תחליף למידע המפורסם באתר הביטוח הלאומי. כמו כן, הייעוץ אינו מהווה יעוץ משפטי, ולא תחול על שח"ם ו/או מי מטעמו, אחריות כלשהיא באשר לו.